O spoločnosti

Spoločnosť GM-Link je vybudovaná na dlhoročných riadiacich skúsenostiach v oblasti návrhu, prevádzkovania a rozvoja informačných systémov a informatizácie verejnej správy. GM-Link prináša zákazníkom progresívne, spoľahlivé a bezpečné riešenia založené ma medzinárodných štandardoch. GM-Link je dôveryhodným partnerom pre zákazníkov z verejného i komerčného sektora.

Spoločnosť GM-Link realizuje projekt Rozšírenie poskytovania služieb GM-LINK, s.r.o v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.