Obstarávanie

Realizované zákazky:
Objednávací a vernostný program - Výzva na predkladanie ponúk>
Objednávací a vernostný program - Oznámenie o výsledku VO>

Mobilná používateľská aplikácia - Výzva na predkladanie ponúk>, Prílohy: Technická špecifikácia>, Návrh na plnenie kritérií>, Zmluva o dielo>, Vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 06.01.2021: Výzva na predkladanie ponúk>, Technická špecifikácia>, Vysvetlenie súťažných podkladov>
Mobilná používateľská aplikácia - Oznámenie o výsledku VO>

Prebiehajúce zákazky: